Tipy a rady


Návody ke stažení

Návod k obsluze a údržbě dřevěných oken
Důležité informace od montáže po renovaci Vašich dřevěných oken a dveří
Správné větrání
Návod k obsluze, údržbě a opravám dřevěných oken a dveří
Udržovací souprava SIKKENS
Technický list ZOBEL
Technický list ADLER

Usazení nových eurooken místo oken špaletových

Výměna špaletových oken za eurookna neznamená zásah do vnější omítky. Protože všechny práce probíhají v místnosti, doporučujeme vybavení částečně vyklidit a zbývající nábytek zakrýt proti prachu. Naši montážní dělníci starou špaletu ve většině případů rozříznou a vyjmou. Do vzniklého otvoru ukotví nové okno. Mezeru mezi ramenem okna a zdí vyplní tepelně izolační pěnou. Po oříznutí pěny z vniřní strany se výklenek ve zdi vyplní plynosilikátem nebo tvárnicí. Spoj se provede lepícím tmelem nebo maltovou směsí jak po stranách, tak i na horním překladu. Po konzultaci s naším technikem lze zpět přimontovat stávající venkovní parapet nebo se dle přání zákazníka montují parapety nové, které jsou také součástí naší nabídky. Kompletní výměna oken probíhá bez velkých stavebních prací. Pokud se rozhodnete pro naše okna, navštíví Vás technik přímo na stavbě a zdarma navrhne rozměr nového okna, případně členění a otevírání. Vzhledem k tomu, že pro konečný vzhled oken existuje více variant, je odborná rada na místě. Na základě zaměření následuje zpracování cenové nabídky a návrh termínu montáže.

Vodorovný řez

Usazení nových eurooken místo oken špaletových

Caroli s.r.o.
Benátecká Vrutice 11, 289 24 Milovice nad Labem 3, EU - Czech republic
e-mail: info@caroli.cz, + 420 325 575 631

Copyright © 2024 by Caroli s.r.o. | realizace Regional | Administrace