Sítě proti hmyzu

Jako reklamace sítí proti hmyzu nebudou uznány následující vady
(vesměs jde o poškození a dysfunkce vznikající v důsledku vadného používání):

  • a) běžná opotřebení výrobku (sedření laku, prohnutí fólie, ztráta funkčnosti upevňovacích kolíčků a podobně),
  • b) vady způsobené použitím k jiným než stanoveným účelům,
  • c) vady způsobené mechanickým poškozením na základě nesprávné instalace.

Caroli s.r.o.
Benátecká Vrutice 11, 289 24 Milovice nad Labem 3, EU - Czech republic
e-mail: info@caroli.cz, + 420 325 575 631

Copyright © 2024 by Caroli s.r.o. | realizace Regional | Administrace