Závěrečná ustanovení

  • Tento záruční a reklamační řád společnosti Caroli s.r.o. nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2016 a počínaje dnem jeho účinnosti pozbývají platnosti veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti uplatňované a dodržované při vyřizování reklamací, nejsou-li součástí řádně uzavřených smluv mezi zákazníkem a společností Caroli s.r.o.
  • Ustanovení tohoto záručního a reklamačního řádu lze měnit a doplňovat v souladu se zákony uvedenými v ustanovení jeho článku I.
  • Tento záruční a reklamační řád byl řádně schválen vedením společnosti Caroli s.r.o.
Závěrečná ustanovení PDF
Caroli s.r.o.
K Vejvoďáku 1108
Praha 5 – Zbraslav
IČO: 49706144
Email: caroli@caroli.cz
Tel. 325 575 631

Caroli s.r.o.
Benátecká Vrutice 11, 289 24 Milovice nad Labem 3, EU - Czech republic
e-mail: info@caroli.cz, + 420 325 575 631

Copyright © 2024 by Caroli s.r.o. | realizace Regional | Administrace