Reklamační podmínky pro skla

Lhůty pro uplatnění reklamace zákazníkem

  1. Vady zjevné při převzetí dodávky: např. lom, poškození obalu, musí být reklamovány ihned, nejpozději do konce následujícího pracovního dne.
  2. Vady, které mohou být zjištěny až po vybalení, např. jádrové vady skla, nečistota uvnitř dvojskel, musí být reklamovány do 15 dnů od převzetí dodávky.
  3. Vady skryté, které se mohou projevit až po zabudování např. vydutí, propadnutí, koroze pokovené vrsrvy mohou být reklamovány nejpozději do 6 měsíců od převzetí.
  4. Vady meziskelního orosení izolačních dvojskel - do 2 let ode dne expedice od výrobce.
Reklamační podmínky pro skla PDF
Caroli s.r.o.
Benátecká Vrutice 11, 289 24 Milovice nad Labem 3, EU - Czech republic
e-mail: info@caroli.cz, + 420 325 575 631

Copyright © 2024 by Caroli s.r.o. | realizace Regional | Administrace