Tipy a rady


Návody ke stažení

Návod k obsluze a údržbě dřevěných oken
Důležité informace od montáže po renovaci Vašich dřevěných oken a dveří
Správné větrání
Návod k obsluze, údržbě a opravám dřevěných oken a dveří
Udržovací souprava SIKKENS
Technický list ZOBEL
Technický list ADLER

Postup při výměně skla

V případě rozbití nebo jiného poškození izolačního skla, kterým je eurookno zaskleno, zajišťuje jeho výměnu a servis výrobce okna nebo dodavatel izolačního dvojskla resp. jím doporučená firma.

 1. Vysklení:
  • se doporučuje provádět na vysazeném okenním křídle, položeném vodorovně na pracovní stůl
  • silikonový tmel se na straně zasklívacích lišt odřízne od skla po celém obvodu křídla
  • vysklívání se začíná demontáží nejdelší zasklívací lišty od jejího středu, další lišty se demontují od kraje
  • vlastní demontáž je prováděna tak, že široké ostré dláto se postupně zaráží do spáry mezi zasklívací lištu a plochu polodrážky křídla a páčením směrem k liště se povytáhnou hřebíky. Zpětným přitlačením lišty se uvolní hlavičky hřebíků nebo sponek a opatrně se vytáhnou. Je-li zasklívací lišta připevněna vruty, uvolní se jejich vyšroubováním.
  • před vyjmutím izolačního dvojskla je třeba si zapamatovat rozmístění a tloušťky nosných a distančních podložek
 2. Zasklení:
  • před zasklením se pečlivě vyčistí prostor pro osazení izolačního skla a zkontroluje se rozmístění nosných a distančních podložek. Z původních zasklívacích lišt se odstraní tmel a poškozené lišty se nahradí novými
  • po osazení a vyvložkování izolačního dvojskla se jako první osadí nejkratší zasklívací lišta a připevní se do původních otvorů novými hřebíky nebo sponkami zaraženými mírně pod povrch zasklívací lišty.
  • poškozená místa se přetmelí a montáž ostatních lišt pokračuje analogicky
  • nakonec se spára mezi zasklívacími lištami a dvojsklem přetmelí trvale pružným tmelem

Pokud nebudete schopni okno nebo balkónové dveře seřídit dle návodu nebo dojde k poškození okna, rozbití izolačního skla atd., obraťte se na výrobce – firmu Caroli s.r.o., Benátecká Vrutice 11, 289 24 Milovice nad Labem 3, tel.,fax: 325 575 631.


Caroli s.r.o.
Benátecká Vrutice 11, 289 24 Milovice nad Labem 3, EU - Czech republic
e-mail: info@caroli.cz, + 420 325 575 631

Copyright © 2024 by Caroli s.r.o. | realizace Regional | Administrace