Tipy a rady


Návody ke stažení

Návod k obsluze a údržbě dřevěných oken
Důležité informace od montáže po renovaci Vašich dřevěných oken a dveří
Správné větrání
Návod k obsluze, údržbě a opravám dřevěných oken a dveří
Udržovací souprava SIKKENS
Technický list ZOBEL
Technický list ADLER

Příčiny rosení oken

Častým důvodem neopodstatněných reklamací oken je srážení vody na skle tzv. rosení.
Okna se začínají rosit ve spodní části, kondenzát stéká na parapet v některých případech až na podlahu.

Příčinou je to, když si zákazník objednává výměnu oken u výrobce, většinou bez projektu či konzultace se stavebním odborníkem. Okna jsou velmi těsná a vzduch se v uzavřené místnosti obohacuje vodními parami z běžné lidské činnosti. Například: V jednom domě, ve stejných bytech v tomtéž podlaží se kondenzát na okně nevyskytoval, v druhém ano. V prvním bytě byl majitel seznámen s problematikou větrání a měl nainstalován teploměr a vlhkoměr. Říkal, že větral tak, aby vlhkost oscilovala kolem ?i = 50% - problém neměl. V druhém bytě o způsobu otevírání oken nevěděli nic. Navíc v bytě se pralo větší množství prádla, následně se sušilo, v pokoji bylo umístěno velké akvárium, květiny všude po bytě neustále zalévané. To, že vlhkost přesahovala ?i > 70%, uživatelům nevadilo, vadila jim však zkondenzovaná voda na okně stékající po parapetu až na podlahu.
Pro obytné místnosti je třeba zajistit min. 15m3/h vzduchu na osobu v klidu, nejméně 25m3/h na osobu v činnosti (v pohybu).

Další příčiny, které k rosení oken přispívají jsou:

Nevhodné umístění zdroje tepla:

Jestliže zdroj tepla není umístěný přímo pod oknem, dochází k tomu, že vystoupaný ohřátý vzduch se během proudění v místnosti ochlazuje, tudíž povrch tabule skla se dostatečně neohřeje, teplota skla se přiblíží k rosnému bodu a vodní pára obsažená ve vzduchu zkondenzuje. Pokud je zdroj tepla umístěn pod oknem, je studený vzduch, který se hromadí při podlaze, nasáván žebrovým radiátoru a ohřátý stoupá vzhůru po tabuli skla, přičemž jí ohřívá. Také parapet s velkým přesahem či kryt radiátoru omezuje cirkulaci vzduchu a tím podporuje příp. rosení skla.

Umístění okna vzhledem ke světovým stranám:

Okna na severní, severovýchodní a severozápadní straně se rosí častěji než okna na jihu, jihozápadě a jihovýchodě. I v mrazivých dnech sluneční záření zvyšuje povrchovou teplotu skla a tím oddaluje možnost kondenzace. Okna, která jsou celý den ve stínu, mají nižší teplotu a jsou tedy pro kondenzaci příznivější.
Kondenzace vodních par na nejchladnějších plochách je běžný fyzikální jev, který nelze zcela odstranit. Můžeme ho pouze cíleně omezovat, a to:
  • větráním (odváděním přebytečných vodních par)
  • správným tepelným režimem (cirkulace vzduchu v místnosti)
  • rozmístěním oken vzhledem ke světovým stranám
  • zvýšením teploty v místnosti
Velmi dobrou pomůckou pro omezení kondenzace v místnostech je hydrometr (vlhkoměr). Jeho údaj může varovat před nebezpečím nežádoucí kondenzace na sklech a vést uživatele k pravidelnému větrání. Kondenzace přebytečné vlhkosti tak většinou nebývá důvodem k reklamaci výrobků, ale signálem, že cosi není s mikroklimatickým režimem našeho bytu nebo domu v pořádku.

Caroli s.r.o.
Benátecká Vrutice 11, 289 24 Milovice nad Labem 3, EU - Czech republic
e-mail: info@caroli.cz, + 420 325 575 631

Copyright © 2024 by Caroli s.r.o. | realizace Regional | Administrace