Servis, údržba a renovace oken a dveří

Návod k obsluze, údržbě a opravám dřevěných oken a dveří

1. Doporučení po instalaci / během stavby

 • Ochrana prvků
  Pamatujte na dostatečnou ochranu v průběhu celé stavby!
 • Olepte okna vhodnými lepicími páskami.
  K olepení z důvodu ochrany oken během stavebních prací používejte pouze lepicí pásky, které jsou vhodné na akrylátové povrchy tak, aby nedošlo k poškození povrchu.
 • Čištění skla
  Dávejte pozor, aby nedošlo k poškození povrchu skla. Nálepky a nečistoty odstraňte nejpozději do 3 měsíců po instalaci, protože při intenzivním slunečním záření může dojít ke zmatnění povrchu.
 • Čištění silikonu
  Silikonová úprava kompletně zatvrdne až za 3-4 týdny. Z tohoto důvodu čistěte tuto povrchovou úpravu pouze velkým množstvím vody (s mírným obsahem saponátu). Při čištění netlačte, abyste neodstranili efekt drolení nebo mastného filmu.
 • Čištění dřevěných povrchů
  Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození povrchu. Poškozená místa ihned sami opravte (viz následující pokyny k údržbě) nebo je nechte opravit odborníkem. Povrch očistěte nejdříve po cca 6 týdnech. Neodstraňujte nečistoty intenzivním třením nasucho. Tím dojde k poškození povrchu.
 • Extrémně mnoho větrejte
  Aby nedošlo k poškození stavby a k silnému namáhání dřevěné konstrukce (především v průběhu stavebních prací) je nezbytné zajistit velkoplošné a dostatečné větrání (větrání otevřením ventilace není dostatečné).
 • Fáze stavebních prací
  V průběhu stavebních prací je nezbytné zabránit vzniku vysoké vlhkosti vzduchu (>55 %). Lze ji zpravidla zabránit dostatečným větráním. V opačném případě je nezbytné zajistit výkonné vysoušeče.

2. Návod k obsluze

Níže je uveden popis bezpečné a správné manipulace s okny nebo prosklenými dveřmi. Návod k obsluze

3. Péče o kování

Vaše okna a prosklené dveře jsou vybavena kvalitním kováním, zajišťující otevření a ventilaci. Tyto součásti musíte pravidelně kontrolovat, zda nedošlo k jejich poškození, deformaci a zda jsou pevně usazená. Především také proto, že některé z těchto součástí mají zároveň i bezpečnostní funkce. Aby fungovaly řádně, pohodlně a bezpečně, je nezbytné minimálně jednou ročně provést následující údržbu.
 • Zkontrolujte bezpečnostní části kování, zda jsou pevně usazeny a zda nejsou opotřebované. Příp. dotáhněte šrouby nebo pověřte odborníka, aby vadné součásti vyměnil. Návod k obsluze
 • Pohyblivé součásti, zavírání, mechanismus na výklopném plechu je nezbytné ošetřit olejem nebo tukem (používejte běžná maziva, např. penetrační olej bez silikonu). Návod k obsluze
 • Při ošetření povrchu je nezbytné pamatovat na to, že části kování nesmějí být přetřeny.
 • Kování oken musí být nastaveno tak, aby byla obsluha velmi snadná. Seřízení by měl provést odborník

4. Péče a údržba o dřevěné povrchy

V zásadě platí: „Raději udržovat než natírat“
To znamená, pravidelnou péčí můžete do značné míry oddálit okamžik prvního natírání a zároveň můžete rozhodující měrou prodloužit životnost okna. Je zcela běžné, že povrch, který je vystaven povětrnostním vlivům (mimochodem i kovy a plasty), vyžaduje údržbu. Již po instalaci a potom každý rok je nezbytné kontrolovat, zda nedošlo k poškození prvků nebo povrchu.

Jaká je správná péče o povrch?

 1. Čištění povrchu
  Vnější a vnitřní plochy (i oblasti drážek) okna je nezbytné očistit velkým množstvím vody s mírným obsahem saponátu, jako je neutrální mýdlo (nedoporučujeme používání chemické prostředky). Pokud nemá dojít k neopravitelným škodám, nepoužívejte písky, drátěnky, hrubé houbičky, nože apod. Při čištění silikonové povrchové úpravy nikdy nedřete ani nebruste a nepoužívejte hrubé a ostré čisticí prostředky. Tyto prostředky narušují silikonovou vrstvu a trvale ji poškozují.
 2. Nanesení pečujícího roztoku
  Po vyčištění okna naneste pečující roztok (k dostání u výrobce oken). Takový pečující roztok obnoví lazuru, zajistí ochranu proti povětrnostním vlivům a vytvoří pěkný vzhled povrchu okna. Při této činnosti dávejte také pozor, aby nedošlo k poškození povrchu okna

Důležité body správné péče o povrch:

 • Světlé lazury vyžadují kratší intervaly údržby.
 • Poškozený povrch musíte co nejrychleji opravit.
 • Kontrolujte povrch každého ¼ roku, zda není poškozen nebo zda není narušen povětrnostními vlivy.
 • Silně namáhaná místa – např. spodní šikminy křídel a dřevo ve spodní části okna, ošetřujte častěji než méně namáhaná místa.
 • Používejte pouze kvalitní barvy a čisticí prostředky

Jaká je správná údržba povrchu?

 • Zjištěné poškození nátěru ihned opravte (důležité), protože by je později bylo možné odstranit pouze těžko nebo vůbec.
 • V potřebných intervalech proveďte čištění povrchu zevnitř i zvenčí, mírně zbruste a přetřete lakem, který použil výrobce. O jaký výrobek se jedná, zjistíte od výrobce okna.
 • Orientačně lze při péči a údržbě vycházet z následujících intervalů.
  Výrazné povětrnostní vlivy (strana vystavená povětrnostním vlivům / návětrná strana)Každé 2 až 3 roky
  Jasné barvy a běžné povětrnostní vlivy Každé 2 až 3 roky
  Střední barevné odstíny a běžné povětrnostní vlivy Každé 4 roky až 10 let
  Krycí barevné odstíny a běžné povětrnostní vlivy Každých 5 až 10 let
 • Poškození musíte ihned odstranit. Zabráníte tak poškození dřeva pronikající vodou.
 • Pro správnou a dlouhodobou funkci našich výrobků je připravena pro zákazníky udržovací sada pro povrchovou úpravu a servisní klíče s podrobným návodem možného seřízení.

Udržovací souprava SIKKENS a Adler na dřevěná okna a domovní dveře.

Systémová péče pro lazurou či krycím nátěrem opatřená dřevěná okna a domovní dveře na bázi aktivně čistících substancí a vybraných pryskyřic. Prodlužuje životnost vodou ředitelných laků a lazur. Renovační interval se aplikací na všechny strany dvakrát ročně podstatně prodlouží. Uzavírá nejjemnější trhliny a póry v lakovém filmu v exteriéru i interiéru. Poskytuje efekt hedvábného lesku a lze bez problémů přelakovat. Systém údržby není vhodný k odstraňovaní již vzniklých poškození laku, jako např. stopy po krupobití nebo odlupování. V takovém případě kontaktujte nejbližšího poradce fi. SIKKENS či Caroli s. r .o.
Údržba ADLER
Údržba SIKKNES
Údržba ZOBEL

Návod k obsluze, údržbě a opravám dřevěných oken a dveří

1. Doporučení po instalaci / během stavby

 • Ochrana prvků
  Pamatujte na dostatečnou ochranu v průběhu celé stavby!
 • Olepte okna vhodnými lepicími páskami.
  K olepení z důvodu ochrany oken během stavebních prací používejte pouze lepicí pásky, které jsou vhodné na akrylátové povrchy tak, aby nedošlo k poškození povrchu.
 • Čištění skla
  Dávejte pozor, aby nedošlo k poškození povrchu skla. Nálepky a nečistoty odstraňte nejpozději do 3 měsíců po instalaci, protože při intenzivním slunečním záření může dojít ke zmatnění povrchu.
 • Čištění silikonu
  Silikonová úprava kompletně zatvrdne až za 3-4 týdny. Z tohoto důvodu čistěte tuto povrchovou úpravu pouze velkým množstvím vody (s mírným obsahem saponátu). Při čištění netlačte, abyste neodstranili efekt drolení nebo mastného filmu.
 • Čištění dřevěných povrchů
  Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození povrchu. Poškozená místa ihned sami opravte (viz následující pokyny k údržbě) nebo je nechte opravit odborníkem. Povrch očistěte nejdříve po cca 6 týdnech. Neodstraňujte nečistoty intenzivním třením nasucho. Tím dojde k poškození povrchu.
 • Extrémně mnoho větrejte
  Aby nedošlo k poškození stavby a k silnému namáhání dřevěné konstrukce (především v průběhu stavebních prací) je nezbytné zajistit velkoplošné a dostatečné větrání (větrání otevřením ventilace není dostatečné).
 • Fáze stavebních prací
  V průběhu stavebních prací je nezbytné zabránit vzniku vysoké vlhkosti vzduchu (>55 %). Lze ji zpravidla zabránit dostatečným větráním. V opačném případě je nezbytné zajistit výkonné vysoušeče.

2. Návod k obsluze

Níže je uveden popis bezpečné a správné manipulace s okny nebo prosklenými dveřmi. Návod k obsluze

5. Větrání

„Správně větrat“ znamená zdravěji bydlet a úsporněji topit!

Pokud chcete zabránit takovým jevům, jako je kondenzát na skle, vlhké obytné místnosti, vlhké nebo plesnivé skvrny v rozích místností apod., dodržujte následující doporučení:
 • Každé ráno větrejte místnosti cca 20 až 30 minut!
 • V závislosti na využití místností větrejte i přes den 3 až 4krát – vždy cca 15 minut!
 • Vzhledem k tomu, že pozice vyklopení okna (ventilační poloha) nezajišťuje dostatečně účinné větrání, otevřete okna dokořán. Během této doby vypněte topení!
 • Pokud nemůžete z nějakého důvodu (hluk, bezpečnostní důvody) provést nárazové větrání, kontaktujte specializovanou firmu. Zde získáte informace, jaké systémy vám pomohou i v těchto případech zajistit dostatečné větrání.
Při současném životním stylu často není nárazové větrání možné. Moderní domy jsou navíc vybaveny značnou tepelnou izolací. V obou případech musíte oslovit projektanta nebo specializovanou firmu, aby vypracovala energeticky úsporné řešení kontrolovaného větrání. Tato koncepce zajistí tepelnou izolaci a zdravé obytné klima.

Warning: include(pages/zarucni-servis.php): failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.caroli.cz/www/pages/servis-oken.php on line 139

Warning: include(pages/zarucni-servis.php): failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.caroli.cz/www/pages/servis-oken.php on line 139

Warning: include(): Failed opening 'pages/zarucni-servis.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php') in /www/doc/www.caroli.cz/www/pages/servis-oken.php on line 139

Renovace oken a dveří

Oprava povrchové úpravy oken a dveří

Provádíme kompletní opravu starého nebo poškozeného nátěru. Používáme moderní technologie se stříkacím zařízením od společnosti Wágner a tím prodlužujeme životnost povrchové úpravy.

Postup opravy rámů a křídel:

 • odstranění – opálení nátěrové hmoty z venkovní strany
 • navlhčení
 • broušení
 • 1 x nátěr mořidla - dle původního odstínu
 • 1 x nátěr - bezbarvá mezivrstva
 • ošetření V spár
 • 2 x nástřik - dle původního odstínu
Okna opravujeme z venkovní strany, proto se nemusíte obávat nepořádku v místnostech. Fasádu dokonale olepíme kvalitními profi páskami, aby nedošlo k jejímu poškození. Na vyšší patra používáme lešení na kolečkách, případně nůžkové, nebo automobilové plošiny.

Výměna izolačních dvojskel a trojskel

Provádíme výměnu skel a termovýplní včetně likvidace původních.
Nabízíme dodatečnou výměnu původních skel na bezpečnostní, ornamentní, protisluneční a zvukově izolační.

Výměna starého těsnění a nefunkčního těsnění na:

Eurookna
Vstupní dveře
Vnitřní dveře

Výměna či dodatečná montáž křídlových a rámových okapnic

Funkční okapnice mají důležitou funkci pro odvádění vody z okenního prostoru

Seřízení okenních a dveřních křídel

Včetně výměny poškozených komponentů
Seřízení dveřních závěsů či rozvor a klik
Promazání kluzných částí kování
Dodatečná montáž bezpečnostních komponentů Aplikace udržovací sady Pro dlouhou životnost stavu Vašich oken je nutné minimálně 1x do roka aplikovat udržovací sadu. Dodatečná montáž větracích klapek firmy REGEL Částečně nahrazuje nedostatečné větrání v místnosti Kontrola stavu silikonového těsnění Okolo skel z vnitřní i venkovní strany Seřízení či oprava vnitřních žaluzií Výměna vodících vlasců Výměna poškozených lamel či řetízků Oprava poškozených sítí či roletek Výměna sítě či roletek Kontrola uchycení sítě Dodatečná montáž sítě či roletek Jako výrobci oken máme více jak 25-ti letou zkušenost. NEVÁHEJTE NÁS OSLOVIT.

Caroli s.r.o.
Benátecká Vrutice 11, 289 24 Milovice nad Labem 3, EU - Czech republic
e-mail: info@caroli.cz, + 420 325 575 631

Copyright © 2024 by Caroli s.r.o. | realizace Regional | Administrace