Prohlášení kupujícího

Kupující je seznámen se skutečností, že výrobky s povrchovou úpravou jsou ošetřeny biocidním produktem Zowotec LA16-036 s obsahem těchto účinných látek Propiconazol 9,95 g/kg č. CAS: 60207-90-1, č.ES:262-104-4 N,N-Didecyl-N-methyl-poly(oxyethyl)ammoniumpropionat 0,05 g/kg č. CAS 94667-33-1 Případně Zowotec 203 s obsahem těchto účinných látek permethrin (ISO) 0,005 g/kg č. CAS 52645-53-1 č.ES:258-067-9 Propiconazol (ISO) 10 g/kg č. CAS: 60207-90-1, č.ES:262-104-4; N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine 0,05 g/kg CAS č: 2372-82-9 ES č:219-145-8 Tyto biocidní přípraveky mají cílové organismy dřevokazné a dřevozbarvující houby Takto ošetřený výrobek nemůže být v přímém styku s potravinami nebo krmivem. Vzhledem k ochraně organismů žijících ve vodě se ošetřené dřevo nesmí používat v bezprostřední blízkosti vodního prostředí (vodních toků, jezer apod.) Povrch ošetřeného dřeva je ošetřen vrchním silnovrstvým lakem. V případě poškození laku se musí tato vrchní vrstva neprodleně obnovit nátěrem nebo nástřikem. Podrobné info na emailu: caroli@caroli.cz

Archiv aktualit Hlavní stránka

Caroli s.r.o.
Benátecká Vrutice 11, 289 24 Milovice nad Labem 3, EU - Czech republic
e-mail: info@caroli.cz, + 420 325 575 631

Copyright © 2024 by Caroli s.r.o. | realizace Regional | Administrace