Caroli výroba oken a dveří
Caroli - výroba dřevěných oken
a dveří v nadstandartní kvalitě.
+420 325 575 112

Dotazník spokojenosti zákazníka

Vážení zákazníci,
snažíme se zlepšovat naše služby, a proto je pro nás důležité znát Váš názor na naši práci a naše výrobky. Děkujeme za Váš čas, věnovaný vyplnění tohoto dotazníku, získané údaje budou sloužit pouze pro interní potřebu naší společnosti a nebudou poskytnuty třetím osobám. Věříme, že Vaše odpovědi přispějí ke zkvalitnění našich služeb.
Dotazník spokojenosti zákazníka

Závěrečná ustanovení

  1. Tento záruční a reklamační řád společnosti Caroli s.r.o. nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2016 a počínaje dnem jeho účinnosti pozbývají platnosti veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti uplatňované a dodržované při vyřizování reklamací, nejsou-li součástí řádně uzavřených smluv mezi zákazníkem a společností Caroli s.r.o.
  2. Ustanovení tohoto záručního a reklamačního řádu lze měnit a doplňovat v souladu se zákony uvedenými v ustanovení jeho článku I.
  3. Tento záruční a reklamační řád byl řádně schválen vedením společnosti Caroli s.r.o.
Závěrečná ustanovení PDF
Caroli s.r.o.
K Vejvoďáku 1108
Praha 5 – Zbraslav
IČO: 49706144
Email: caroli@caroli.cz
Tel. 325 575 631

Caroli s.r.o.
Benátecká Vrutice 11, 289 24 Milovice nad Labem 3, EU - Czech republic
e-mail: info@caroli.cz
Copyright © 2019 by Caroli s.r.o. | realizace Regional | Administrace
ikona ikona