Caroli výroba oken a dveří
Caroli - výroba dřevěných oken
a dveří v nadstandartní kvalitě.
+420 325 575 112

Dotazník spokojenosti zákazníka

Vážení zákazníci,
snažíme se zlepšovat naše služby, a proto je pro nás důležité znát Váš názor na naši práci a naše výrobky. Děkujeme za Váš čas, věnovaný vyplnění tohoto dotazníku, získané údaje budou sloužit pouze pro interní potřebu naší společnosti a nebudou poskytnuty třetím osobám. Věříme, že Vaše odpovědi přispějí ke zkvalitnění našich služeb.
Dotazník spokojenosti zákazníka

Záruční servis oken a dveří

Doba trvání a podmínky záruční doby na naše výrobky jsou uvedené ve smlouvách a cenových nabídkách uzavřených při objednávce. Dodavatel odpovídá v rámci poskytované záruky pouze za vady díla, které jsou způsobeny porušením jeho povinností, které byly zjištěny při předání díla nebo vznikly v průběhu záruční doby. Reklamaci můžete nahlásit písemnou formou nebo v případě havarijní situace telefonicky na kontakty uvedené na našich webových stránkách.

Po nahlášení reklamace se s Vámi telefonicky spojí technik a domluví s Vámi schůzku pro posouzení Vaší reklamace. Po prohlídce reklamovaného díla bude vydáno písemné vyjádření. Pokud je reklamace oprávněná, a oprava je menšího charakteru, může být odstraněna přímo na místě. V případě opravy většího charakteru, bude servis proveden nejdéle do 30 dní od prohlídky, pokud nebude s ohledem na rozsah reklamace domluveno jinak. Záruka se nevztahuje např. na poškození povrchových ploch způsobených nesprávným čištěním, mechanickým poškozením, použitím špatných krycích pásek pro zakrytí oken při dokončovacích stavebních pracích, přirozeným opotřebením povrchů nebo na deformaci a změnu profilu způsobenou vadnou konstrukcí stavby.

Servisní podmínky:

  • Seřízení oken do 6 měsíců od montáže zdarma, po 6 měsících placený.
  • Další servisní úkony nad rámec dohodnuté montáže i v průběhu záruční doby placené.
  • Případné servisní rady po telefonu zdarma.

Caroli s.r.o.
Benátecká Vrutice 11, 289 24 Milovice nad Labem 3, EU - Czech republic
e-mail: info@caroli.cz
Copyright © 2018 by Caroli s.r.o. | realizace Regional | Administrace
ikona ikona