Caroli výroba oken a dveří
Caroli - výroba dřevěných oken
a dveří v nadstandartní kvalitě.
+420 325 575 112

Dotazník spokojenosti zákazníka

Vážení zákazníci,
snažíme se zlepšovat naše služby, a proto je pro nás důležité znát Váš názor na naši práci a naše výrobky. Děkujeme za Váš čas, věnovaný vyplnění tohoto dotazníku, získané údaje budou sloužit pouze pro interní potřebu naší společnosti a nebudou poskytnuty třetím osobám. Věříme, že Vaše odpovědi přispějí ke zkvalitnění našich služeb.
Dotazník spokojenosti zákazníka

Tipy a rady


Návody ke stažení

Návod k obsluze a údržbě dřevěných oken
Důležité informace od montáže po renovaci Vašich dřevěných oken a dveří
Správné větrání
Návod k obsluze, údržbě a opravám dřevěných oken a dveří
Udržovací souprava SIKKENS

Příčiny rosení oken

Častým důvodem neopodstatněných reklamací oken je srážení vody na skle tzv. rosení.
Okna se začínají rosit ve spodní části, kondenzát stéká na parapet v některých případech až na podlahu.

Příčinou je to, když si zákazník objednává výměnu oken u výrobce, většinou bez projektu či konzultace se stavebním odborníkem. Okna jsou velmi těsná a vzduch se v uzavřené místnosti obohacuje vodními parami z běžné lidské činnosti. Například: V jednom domě, ve stejných bytech v tomtéž podlaží se kondenzát na okně nevyskytoval, v druhém ano. V prvním bytě byl majitel seznámen s problematikou větrání a měl nainstalován teploměr a vlhkoměr. Říkal, že větral tak, aby vlhkost oscilovala kolem ?i = 50% - problém neměl. V druhém bytě o způsobu otevírání oken nevěděli nic. Navíc v bytě se pralo větší množství prádla, následně se sušilo, v pokoji bylo umístěno velké akvárium, květiny všude po bytě neustále zalévané. To, že vlhkost přesahovala ?i > 70%, uživatelům nevadilo, vadila jim však zkondenzovaná voda na okně stékající po parapetu až na podlahu.
Pro obytné místnosti je třeba zajistit min. 15m3/h vzduchu na osobu v klidu, nejméně 25m3/h na osobu v činnosti (v pohybu).

Další příčiny, které k rosení oken přispívají jsou:

Nevhodné umístění zdroje tepla:

Jestliže zdroj tepla není umístěný přímo pod oknem, dochází k tomu, že vystoupaný ohřátý vzduch se během proudění v místnosti ochlazuje, tudíž povrch tabule skla se dostatečně neohřeje, teplota skla se přiblíží k rosnému bodu a vodní pára obsažená ve vzduchu zkondenzuje. Pokud je zdroj tepla umístěn pod oknem, je studený vzduch, který se hromadí při podlaze, nasáván žebrovým radiátoru a ohřátý stoupá vzhůru po tabuli skla, přičemž jí ohřívá. Také parapet s velkým přesahem či kryt radiátoru omezuje cirkulaci vzduchu a tím podporuje příp. rosení skla.

Umístění okna vzhledem ke světovým stranám:

Okna na severní, severovýchodní a severozápadní straně se rosí častěji než okna na jihu, jihozápadě a jihovýchodě. I v mrazivých dnech sluneční záření zvyšuje povrchovou teplotu skla a tím oddaluje možnost kondenzace. Okna, která jsou celý den ve stínu, mají nižší teplotu a jsou tedy pro kondenzaci příznivější.
Kondenzace vodních par na nejchladnějších plochách je běžný fyzikální jev, který nelze zcela odstranit. Můžeme ho pouze cíleně omezovat, a to:
  • větráním (odváděním přebytečných vodních par)
  • správným tepelným režimem (cirkulace vzduchu v místnosti)
  • rozmístěním oken vzhledem ke světovým stranám
  • zvýšením teploty v místnosti
Velmi dobrou pomůckou pro omezení kondenzace v místnostech je hydrometr (vlhkoměr). Jeho údaj může varovat před nebezpečím nežádoucí kondenzace na sklech a vést uživatele k pravidelnému větrání. Kondenzace přebytečné vlhkosti tak většinou nebývá důvodem k reklamaci výrobků, ale signálem, že cosi není s mikroklimatickým režimem našeho bytu nebo domu v pořádku.

Caroli s.r.o.
Benátecká Vrutice 11, 289 24 Milovice nad Labem 3, EU - Czech republic
e-mail: info@caroli.cz
Copyright © 2019 by Caroli s.r.o. | realizace Regional | Administrace
ikona ikona